Fundusze, którymi zarządza zespół Credit Value Investments, zajmują pierwsze, drugie i ósme miejsce w zestawieniu 10 najpopularniejszych funduszy zamkniętych pod względem napływów netto.