Credit Value Investments dzieli się planami inwestycyjnymi w Słowacji: